Case 4

Henri Jalo, Vitalija Danivska ja Suvi Nenonen

VR Hub - Virtuaalisen todellisuuden (Virtual Reality) tutkimus- ja näyttelytila (Aalto-yliopisto)

Aalto-yliopiston VR Hub on tarkoitettu erilaisten virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR) sekä sekoitetun todellisuuden (Mixed Reality, MR) teknologioiden tutkimukseen, esittelyyn ja opetukseen. Tilassa esitellään sekä Aalto-yliopiston että yliopiston ulkopuolisten VR-toimijoiden kehittämiä ratkaisuja. Tilaa käyttävät erityisesti tietotekniikan sekä taidealan opiskelijat ja opettajat. Aalto-yliopiston henkilökunta voi varata tilan omia tapahtumia varten yliopiston tilanvarausjärjestelmän kautta. Tilan ovet ovat päiväsaikaan avoinna satunnaisille vierailijoille. Tilan yläpuolella olevassa kerroksessa on kahvila taukoja ja tarjoilua varten. VR Hub on osa laajempaa Aalto Studios -kokonaisuutta.

Tilan tukemat pedagogiset toimintatavat

VR Hub tilan keskeisenä periaatteena on mahdollistaa aktiivinen ja kokeileva oppiminen hyödyntäen virtuaalitodellisuutta monipuolisesti. Tilan tärkeimpiä sidosryhmiä ovat tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä ulkopuoliset VR-kehittäjät. Tutkijat voivat käyttää tilan laitteistoja itse tutkimuksessa ja esitellä tutkimustuloksiaan tilassa. Opettajat taas voivat hyödyntää tilan uudenlaisia aktiivisen oppimisen keinoja innostavien oppimistilaisuuksien luomiseen VR-laitteistojen avulla.

Tilassa on 20 taitettavaa tuolia sekä taitettavia pöytiä, jotka voidaan asettaa haluttuun järjestykseen erilaisia luennointi- ja ryhmätyötilanteita varten. Tilan järjestelyitä saa muuttaa vapaasti, kunhan tila palautetaan lopuksi alkuperäiseen muotoon. Tilan verkkosivuilla on myös valmiita ohjeistuksia tilan järjestämiseksi erilaisia tapahtumia ja opetustilanteita varten.

Tilan kehitysprosessi ja metodit

Oppimispalvelut -osasto aloitti tilan muutoksen suunnittelun. Tilapalvelut kilpailuttivat ja valitsivat tekijät sekä hoitivat koordinoinnin rakentajien kanssa. Aalto-yliopistokiinteistöt tuli myöhemmin mukaan toteutusvaiheessa ja valitsi arkkitehdit ja rakentajat.

Tilassa oli aiemmin kirjaston varastoarkisto. VR Hubin toiminnot sijaitsivat aiemmin kahdessa eri tilassa. Ensin tila oli normaalissa luokkahuoneessa, joka osoittautui kuitenkin liian pieneksi tilan käyttötarkoitusta varten, sillä tilassa piti aina ensin raivata kalusteet pois edestä VR:n käyttöä varten. Tämän jälkeen VR Hub siirrettiin isompaan opetustilaan, mutta tila oli liian etäällä kaikkialta eikä tilalla ollut sen vuoksi paljon käyttäjiä. Tämän vuoksi tilalle päätettiin lopulta luoda omat tilat keskeisemmälle paikalle Harald Herlin Learning Centreen. Tilan toteutusprosessi aloitettiin yhteistyössä oppimispalveluiden sekä tilan organisoijien kanssa. Tilan ideana oli mahdollistaa uudenlaisten teknologioiden tehokkaampi hyödyntäminen. Teknologioiden kalleuden vuoksi haluttiin myös keskitetty tila VR:n tutkimukseen ja opettamiseen, sillä laitteiden hankkiminen opettajille ja muille tiloille erikseen olisi käynyt kalliiksi ja hallinnollisesti vaikeaksi.

Suunnittelun ideoinnissa lähdettiin etenemään yhteisesti tilaa kehittämällä. Tilan kehittämiseen osallistui useita henkilöitä Oppimispalvelut-yksiköstä. He kehittivät tilan ideaa lähinnä oman asiantuntemuksensa pohjalta.

Käyttäjävaatimusten kartoittamiseen käytettiin pääasiassa ”testaa ja kokeile” -lähestymistapaa. Oppimispalvelut -osaston kehittäjät ideoivat erilaisia tapoja tilan käytölle, joita sitten testattiin käytännössä. Testaustilanteita havainnoitiin ja tilaa kehitettiin tämän perusteella tunnistettujen puutteiden perusteella. Tilan lopulliseen muotoon päädyttiin siis yrityksen ja erehdyksen kautta. Nykyään vastaavia tiloja löytyy kuitenkin jo Suomestakin useita, joita voi hyvin käyttää ideoinnin tukena (Esim. Helsinki XR Center Metropoliassa).

Tarkkojen käyttäjävaatimusten kartoittamiseen ei käytetty merkittävästi resursseja, koska loppukäyttäjien ei uskottu tuntevan näitä teknologioita vielä kovin hyvin. Heidän ei tämän vuoksi uskottu tietävän mitkä eri ratkaisut olisivat parhaita käytännössä. Käyttäjävaatimusten määrittämiseen käytettiin pääasiassa Oppimispalveluiden VR-asiantuntijoita, jotka osasivat tunnistaa tehokkaimmat ja turvallisimmat saatavilla olevat VR-ratkaisut.

Tilan digitaaliset ja muut opetusta ja oppimista tukevat ratkaisut

Tilassa on erilaisia VR-laitteistoja sekä ohjelmistoja. Ne valittiin, jotta käyttäjät voisivat paremmin perehtyä näiden uusien teknologioiden mahdollisuuksiin. Tilaan ostettiin ensin yhdet VR-lasit ja näiden käyttökokemusten perusteella hankittiin lisää laseja, kun uudempia versioita tuli saataville (esim. Oculus Quest). Tilaan ostettavien PC-kannettavien piti olla tarpeeksi tehokkaita, jotta ne pystyvät tarjoamaan mahdollisimman sulavia VR-kokemuksia. Laitteistojen ja ohjelmistojen valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota järjestelmäsidonnaisuuksiin ja VR-lasien ja PC:iden yhteensopivuuteen. Tilaan ostettiin myös isot näytöt (75”), jotta striimattuja VR-kokemuksia voi seurata näytöiltä tilan jokaisesta paikasta. Turvallisuuden lisäämiseksi tilaan valittiin pehmeä kokolattiamatto, sillä VR-lasien käytön yhteydessä saattaa silloin tällöin tapahtua kaatumisia. Tilaan ei voitu sijoittaa valkotauluja, koska ne heijastavat VR-lasien paikantamisessa käytettyjä signaaleja ja häiritsevät täten VR-laitteiden toimintaa.

1. VR Hub aktiivisessa käytössä. 2. VR Hubin käyttöohjeet ovat nähtävissä myös tilan seinälle ripustettuina. 3. VR-lasien johdot ja majakat voi kiinnittää katonrajaan. 4. Liikuteltava PlayStation VR-laitteisto. 5. Pehmeä kokolattiamatto soveltuu paremmin VR:n käyttöön ilman kenkiä.
Kuva 12. VR Hub ja sen erilaiset varustelut.

Tilan käytön tuki

Tilaan on tuotettu ohjeita tilan käyttöä varten. Nämä kuvalliset ja kirjalliset ohjeet on ripustettu tilan seinälle (kuva 2). Tilan käyttäjät ovat kuitenkin pyytäneet lisää ohjeita tilan käyttöä varten. Tilassa ajoittain paikalla oleva päivystäjä on kuitenkin myös pystynyt auttamaan tilan käyttäjiä ongelmien ratkaisemisessa.

Tilan käyttäjiä ohjeistetaan myös pitämään tila siistinä ja siivoamaan omat jälkensä käytön lopuksi. Laitteet on aina palautettava takaisin omille paikoilleen ja ylimääräiset mukana tuodut tavarat on vietävä pois.

Tilan käyttäjät tuovat haluamansa VR-sisällön pääasiassa omilla USB-tikuilla. Käyttäjät voivat myös käyttää omia PC:itään tarvittaessa ja asentaa sille haluamansa ohjelmistot. Aalto Studios tarjoaa suurempana kokonaisuutena tukea tilan käytössä.

Mitä opittiin?

Tilan keskeinen sijainti on aivan olennaista VR Hubin kaltaisen opetus- ja esittelytilan menestymisen kannalta. Tila oli aiemmin kahdessa eri sijainnissa, jotka eivät sopineet niiden pienuuden ja etäisen sijainnin vuoksi tilan käyttötarkoitukseen. Tilalle kannattaakin valita keskeinen ja näkyvä sijainti, jos se vaan on budjetin puolesta mahdollista. VR Hubin kaltaisessa monikäyttötilassa muuntokalusteiden käyttäminen on myös välttämätöntä. Nämä tulee kuitenkin valita siten, että ne toimivat hyvin pehmeän lattian ja mattojen kanssa.

VR Hub on keskittynyt uusimman teknologian esittelyyn ja opettamiseen. Tämän vuoksi tilalle onkin järkevää hankkia vuosittainen laitteistobudjetti, jotta tilaan voidaan hankkia uusia laitteita teknologian kehittyessä. Hankinnoissa pitää olla huolellinen ja ostaa vain sitä mille on oikeasti tarvetta. Aluksi tilassa on kuitenkin hyvä olla muutamat eri VR-lasit, jotta käyttäjien ei tarvitse jonottaa turhaan päästäkseen käyttämään VR-laitteita. Tilan markkinointiin kannattaa myös varata resursseja, koska useimmat opettajat, tutkijat ja opiskelijat eivät ole vielä kovin hyvin perillä VR:stä ja sen mahdollisuuksista.

Teknologian uutuuden vuoksi tilassa olisi myös hyvä olla teknologiasta hyvin perillä oleva päivystäjä. Muuten laitteistot saattavat helposti jäädä vähälle käytölle tai rikkoutua virheellisen käytön vuoksi. VR Hubin alkuvaiheissa uusissa laitteissa oli myös jatkuvasti teknisiä ongelmia, eivätkä kokemattomat käyttäjät todennäköisesti olisi osanneet ratkaista näitä itse.

Tilaan tehdyt varaukset kannattaa myös tarkistaa ainakin alkuvaiheessa. VR Hubia esimerkiksi varattiin usein liian pitkiksi ajoiksi, mikä vähensi sen aktiivista käyttöaikaa.

Vahvuudet

  • Avoin erityisesti VR:lle omistettu tila
  • Tilassa voidaan demota hyvin erilaisia ratkaisuja
  • Fyysistä tilaa pystytään muokkaamaan vastaamaan VR-laitteiston tarpeita

Mahdollisuudet

  • VR:n tuoma “wow-efekti” voi lisätä opettajien ja opiskelijoiden mielenkiintoa uusia teknologiaa kohtaan
  • Uusi teknologia tehostaa oppimista ja ajattelua sekä mahdollistaa uudenlaiset harjoitukset 

Heikkoudet

  • VR on uusi teknologia eikä sitä tunneta vielä hyvin, tämän vuoksi tilaa pitää vielä mainostaa paljon opettajille ja opiskelijoille

Uhat

  • Kehitysprosessin päätyttyä tilan jatko ei ole kovin hyvin selvillä, tilan omistajuus ja rahoitus ovat kysymysmerkkejä