Toimittajat

Niclaksen motto:

Ollaksesi kiinnostava ole kiinnostunut.

Tutkimusjohtaja, FT, aineenopettaja Niclas Sandström on oppimista, oppimismaisemia sekä kestävää kehitystä työssään yhdistävä monialainen tutkija.

Hänen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyönsä kattaa laajasti oppimisen sekä työn tekemisen tilojen tutkimuksen. Niclas on julkaissut tutkimusta mm. oppimisen ja kasvatuksen sekä kielitieteiden alueilta. Eräs fokuksista on oppimisen hubiratkaisujen kehittäminen laajassa korkeakouluverkostossa. Niclas on toiminut tutkijana Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hankkeessa. Nykyisen työn keskiössä ovat myös kestävyyden ja kiertotalouden ilmiöt, joita lähestytään erityisesti eurooppalaisessa Embedding Circular Economy into Product Design and Optimization (E-CirP) -hankkeessa sekä Green Citizenship -koulutuksen ja osallistavien menetelmien avulla. Niclas on yhdessä Anne Nevgin kanssa perustanut Campus Learning and Development Initiatives Hub Caledonian. Caledonia tutkii ja kehittää kestäviä kampusten oppimismaisemia, digipedagogiikkaa sekä hybridipedagogiikkaa monialaisessa yhteistyössä.

Tutkimusjohtaja, dosentti Anne Nevgi toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa.

Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat yliopiston opetukseen ja oppimiseen sekä digitaalisiin ja fyysisiin oppimisympäristöihin. Anne on johtanut ja työskennellyt useissa tutkimushankkeissa. Hän on vastannut Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hankkeen koordinaatiosta ja johtamisesta. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hanke on kansallisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman korkeakoulutuksen kehittämishankkeen DigiCampus osahanke. Anne perusti yhdessä FT Niclas Sandströmin kanssa Caledonia hubin (Campus Learning and Development Initiatives hub) Helsingin yliopistoon. Caledonia hub tutkii ja kehittää digipedagogiikkaa, hybridipedagogiikkaa ja kampusten oppimismaisemia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Annen motto:

Jos haluat muuttaa jotain, sinun on ensin muutettava itseäsi.