Case 8

Sanna Eronen ja Ari Hovila

Lainattavat kamerasetit (Vaasan yliopisto)

Koska kampusuudistukseen oli vielä aikaa ja paine tilojen digitaalisuuden kehittämiseen oli kasvavaa, kokosimme D102-tilan uudistamisen yhteydessä (case 7) valmiit kamerasetit akateemisille yksiköille. Kyseessä on pieni laukku, joka sisältää konferenssimikrofonin ja kameran, sekä iso säädettävä kolmijalka kameraa varten.

Kamerasettien tavoitteena oli:

  • Tukea opetushenkilökunnan digiosaamisen kehittymistä liittyen oman kannettavan koneen ja siihen liitettävien lisävarusteiden suhteen.
  • Tuoda nopea ja joustava ratkaisu hybridiopetuksen tarpeisiin, koska kampuksen tiloja ei haluttu ennen kampusuudistusta varustella kiinteämmin.
  • Lisätä digimentori-toiminnan tunnettuutta opettajien keskuudessa.

Kamerasettien avulla tuotiin siirtymävaiheeseen opetustilanteisiin tarvittua joustavuutta, jotta mistä vain opetustilasta saa hybridi/etäopetustilan. Kameraseteillä voi myös parantaa D102-tilan hybridiopetusta (case 7) tuomalla etäosallistujille parempaa ja kohdennetumpaa kuvaa, mihin kiinteä kamera opetustilassa pystyy. Moni kokeneempi hybridiopettaja onkin ottanut ekstrakamerat ilolla vastaan ja noviisi hybridiopettaja on tyytyväinen D102-tilan kiinteään varusteluun.

Kamerasettien lainauspisteet sijoitettiin akateemisiin yksiköihin ja yksiköiden omat digiopetuksen vertaistukea tarjoavat vuosittain vaihtuvat digimentorit ottivat kamerasettien opastuksen hoidettavakseen. Näin osaaminen yksikössä samalla kumuloituu ja opettajien tukiessa toisiaan pohditaan samalla usein myös pedagogisia ratkaisuja eri lailla mitä IT-palveluiden tukemana.

Settejä saa varata Outlook-kalenterin varauksen kautta ja ensimmäisen opastuksen jälkeen opettajat ovatkin käyttäneet niitä suhteellisen omatoimisesti. Teknisten ongelmien ja rikkoutuneiden laitteiden kohdalla opettajat ohjataan ottamaan yhteyttä suoraan IT-palveluihin.

Kamerasetit ovat aktiivisessa käytössä ja korona-ajan myötä hybridiopetuksen yleistyttyä opettajat toivovat niitä lisää. Toisaalta toiveissa on kampusuudistuksen edetessä saada myös käyttöön valmiiksi varusteltuja akustiikalta ja valaistukseltaan laadukkaita viihtyisiä pienempiä opetustiloja etäopettamisen yksin ja/tai kollegan kanssa, sekä opetusvideoiden laatimiseen. Jos omaa työhuonetta kampuksella ei ole eikä kotona ole hyvää tilaa etäopettamiseen, on kampuksella hyvä olla rauhallisia tiloja myös tähän tarkoitukseen.

Samalla tunnistetaan se tarve, että jossain vaiheessa yliopisto-opettajan digiosaamisen vaatimukset alkavat tulla vastaan, ja tarve on ainakin videotuotannon puolella saada ammattimaisempaa tukea opetusvideoiden laatimiseen. Eli vaikkakin kamerasetit vastaavat tämänhetkiseen tarpeeseen hyvin, on tärkeää tarjota opettajille myös kiinteitä valmiimpia ratkaisuja erilaiseen digiopetukseen ja myös tukea siihen.

Kuva 22. Demo 2 osana Vaasan yliopiston demotilatyöskentelyn prosessia.
Kuva 23. Kamera ja konferenssimikki on helppo liittää omaan kannettavaan mukana kulkevan ohjeen avulla.
Kuva 24. Kamerasetin laminoitu ohje kulkee mukana laukussa.